ခေတ်သစ်မိန်းမပျက် (၃၅) မျိုး…

Lifestyle

ေခတ္သစ္မိန္းမပ်က္ (၃၅)မ်ိဳး

၁ ေယာက္်ားမေကာင္းေၾကာင္းကိုFb ေပၚတြင္ခ်ခ်ေရးေသာမိန္းမ

၂ တျခားေယာက္်ားေတြေကာင္းေၾကာင္းကိုFb ေပၚတြင္ share ေသာမိန္းမ

၃ အိပ္လၽွင္ေယာက္်ားဖက္လွည့္အိပ္ၿပီးက်ယ္ေလာင္စြာေဟာက္တတ္ေသာမိန္းမ

၄ ညဘက္သြားတိုက္မအိပ္ေသာမိန္းမ

၅ေယာက္်ားကိုေပၚသမၽွအလွျပင္ပစၥည္းဝယ္ခိုင္းေသာမိန္းမ

၆ညဖက္အခ်ိန္မေတာ္ အရပ္တကာလွည့္လည္သြားလာေသာမိန္းမ

၇ တေနကုန္ TV ၾကည့္ေသာမိန္းမတေနကုန္ ဖုန္းႏွင့္မ်က္ႏွာမခြာေသာမိန္းမ

၈ တေန႔ၿပီးတေန႔ ေရာဂါတမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးလင္ရွာသမၽွ ေဆးကုေနရေသာမိန္းမ

၉ တေန႔ ပုံ၅ပုံအထက္တင္ေသာမိန္းမ

၁၀ ဤပို႔စ္ကိုရွဲပါ ထီေပါက္မည္ဤပုံကိုရွဲပါ ေငြဝင္မည္ အရည္မရအဖက္မရပုံမ်ားကိုေန႔တိုင္းရွဲေသာမိန္းမ

၁၁ ေယာက္်ားမအိပ္ခင္အိပ္ၿပီးေယာက္်ားေနာက္မွထေသာမိန္းမ

၁၂ ေယာက္်ားစကားေျပာေနလၽွင္ၾကားျဖတ္ကာ လုလုေျပာေသာမိန္းမ

၁၃ ေယာက္်ား passward မ်ားကိုအတင္းေတာင္းေသာမိန္းမ

၁၄ ဝေနသည္ကိုသိလ်က္ ဝိတ္မခ်ေသာမိန္းမ

၁၅ ပိန္ေနသည္ကိုသိလ်က္ ဝိတ္မတင္ေသာမိန္းမ

၁၆ ေယာက္်ားအား အေပါစားမ်ားသာဆင္ေသာမိန္းမ

၁၇ ေယာကၡမမ်ားအားေန႔စဥ္ဆဲေရးက်ိန္းေမာင္းေနေသာမိန္းမ

၁၈ ေယာက္်ားအား နိုင္ငံျခားမင္းသားမ်ားႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ကာ အျမဲရႈံ႔ခ်ေသာမိန္းမ

၁၉ ေယာက္်ား KTV သြားလၽွင္အလိုက္ကန္းဆိုးမသိလိုက္၍ ၅မိနစ္တစ္ခါဖုန္းဆက္တတ္ေသာမိန္းမ

၂၀ ကေလးကိစၥမ်ားအားေယာက္်ားအားလုပ္ခိုင္းေသာမိန္းမ

၂၁ ေရပုံမွန္မခ်ိဳးေသာမိန္းမခ်ိဳးလၽွင္လည္း ဂ်ီးမတြန္းေသာမိန္းမ

၂၂ ေယာက္်ားဖုန္းဆက္လၽွင္ ဘယ္ေတာ့မွမကိုင္ေသာမိန္းမ

၂၃ အတြင္းခံမ်ားကိုမေလၽွာ္ဘဲလုံးထားေသာမိန္းမ

၂၄ ကိုယ္တိုင္မခ်က္ဘဲဆိုင္တကာလွည့္လည္စားေသာက္ေသာမိန္းမ

၂၅ ရည္းစားေဟာင္း wall ကိုခဏခဏသြားသြားၾကည့္ေသာမိန္းမ

၂၆ ေယာက္်ားအားႏွိပ္ခိုင္း နင္းခိုင္းေသာမိန္းမ

၂၇ ေယာက္်ားပိုက္ဆံအား ေယာက္်ားမသိေအာင္ခိုးယူေသာမိန္းမ

၂၈ အိမ္ေထာင္ရွိပါလ်က္ရည္းစားေဟာင္းႏွင့္Cbတြင္ဟီလာတိုက္ေနေသာမိန္းမ

၂၉ အနံ့နံလြန္းေသာမိန္းမ

၃၀ အျမဲၿငီးျငဴတက္ေသာမိန္းမ

၃၁ ေယာက္်ားအေပၚ သူသိသူတတ္သူဆရာမႀကီးလုပ္ကာလြန္စြာဩဇာသီးေရာင္းေသာမိန္းမ

၃၂ ဘာ brand ဝတ္ဝတ္ပုံမလာေသာမိန္းမ

၃၃ က်ယ္ေလာင္စြာရယ္၍ရယ္သံကို ေပ၄၀အကြာကၾကားရေသာမိန္းမ

၃၄ ထိုင္ေနလၽွင္ ဗိုက္ေခါက္၅ေခါက္ကကားတာယာကြင္းမ်ားထပ္ထားသလိုအဆီမ်ားလြန္းေသာမိန္းမ

၃၅ တေန႔ ၅ႏွပ္ႏွင့္အထက္စားလြန္းေသာမိန္းမ။?

ေလးစြားျဖင့္

Crd.original writer

unicode

ေခတ္သစ္မိန္းမပ်က္ (၃၅)မ်ိဳး

၁ ေယာက္်ားမေကာင္းေၾကာင္းကိုFb ေပၚတြင္ခ်ခ်ေရးေသာမိန္းမ

၂ တျခားေယာက္်ားေတြေကာင္းေၾကာင္းကိုFb ေပၚတြင္ share ေသာမိန္းမ

၃ အိပ္လၽွင္ေယာက္်ားဖက္လွည့္အိပ္ၿပီးက်ယ္ေလာင္စြာေဟာက္တတ္ေသာမိန္းမ

၄ ညဘက္သြားတိုက္မအိပ္ေသာမိန္းမ

၅ေယာက္်ားကိုေပၚသမၽွအလွျပင္ပစၥည္းဝယ္ခိုင္းေသာမိန္းမ

၆ညဖက္အခ်ိန္မေတာ္ အရပ္တကာလွည့္လည္သြားလာေသာမိန္းမ

၇ တေနကုန္ TV ၾကည့္ေသာမိန္းမတေနကုန္ ဖုန္းႏွင့္မ်က္ႏွာမခြာေသာမိန္းမ

၈ တေန႔ၿပီးတေန႔ ေရာဂါတမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးလင္ရွာသမၽွ ေဆးကုေနရေသာမိန္းမ

၉ တေန႔ ပုံ၅ပုံအထက္တင္ေသာမိန္းမ

၁၀ ဤပို႔စ္ကိုရွဲပါ ထီေပါက္မည္ဤပုံကိုရွဲပါ ေငြဝင္မည္ အရည္မရအဖက္မရပုံမ်ားကိုေန႔တိုင္းရွဲေသာမိန္းမ

၁၁ ေယာက္်ားမအိပ္ခင္အိပ္ၿပီးေယာက္်ားေနာက္မွထေသာမိန္းမ

၁၂ ေယာက္်ားစကားေျပာေနလၽွင္ၾကားျဖတ္ကာ လုလုေျပာေသာမိန္းမ

၁၃ ေယာက္်ား passward မ်ားကိုအတင္းေတာင္းေသာမိန္းမ

၁၄ ဝေနသည္ကိုသိလ်က္ ဝိတ္မခ်ေသာမိန္းမ

၁၅ ပိန္ေနသည္ကိုသိလ်က္ ဝိတ္မတင္ေသာမိန္းမ

၁၆ ေယာက္်ားအား အေပါစားမ်ားသာဆင္ေသာမိန္းမ

၁၇ ေယာကၡမမ်ားအားေန႔စဥ္ဆဲေရးက်ိန္းေမာင္းေနေသာမိန္းမ

၁၈ ေယာက္်ားအား နိုင္ငံျခားမင္းသားမ်ားႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ကာ အျမဲရႈံ႔ခ်ေသာမိန္းမ

၁၉ ေယာက္်ား KTV သြားလၽွင္အလိုက္ကန္းဆိုးမသိလိုက္၍ ၅မိနစ္တစ္ခါဖုန္းဆက္တတ္ေသာမိန္းမ

၂၀ ကေလးကိစၥမ်ားအားေယာက္်ားအားလုပ္ခိုင္းေသာမိန္းမ

၂၁ ေရပုံမွန္မခ်ိဳးေသာမိန္းမခ်ိဳးလၽွင္လည္း ဂ်ီးမတြန္းေသာမိန္းမ

၂၂ ေယာက္်ားဖုန္းဆက္လၽွင္ ဘယ္ေတာ့မွမကိုင္ေသာမိန္းမ

၂၃ အတြင္းခံမ်ားကိုမေလၽွာ္ဘဲလုံးထားေသာမိန္းမ

၂၄ ကိုယ္တိုင္မခ်က္ဘဲဆိုင္တကာလွည့္လည္စားေသာက္ေသာမိန္းမ

၂၅ ရည္းစားေဟာင္း wall ကိုခဏခဏသြားသြားၾကည့္ေသာမိန္းမ

၂၆ ေယာက္်ားအားႏွိပ္ခိုင္း နင္းခိုင္းေသာမိန္းမ

၂၇ ေယာက္်ားပိုက္ဆံအား ေယာက္်ားမသိေအာင္ခိုးယူေသာမိန္းမ

၂၈ အိမ္ေထာင္ရွိပါလ်က္ရည္းစားေဟာင္းႏွင့္Cbတြင္ဟီလာတိုက္ေနေသာမိန္းမ

၂၉ အနံ့နံလြန္းေသာမိန္းမ

၃၀ အျမဲၿငီးျငဴတက္ေသာမိန္းမ

၃၁ ေယာက္်ားအေပၚ သူသိသူတတ္သူဆရာမႀကီးလုပ္ကာလြန္စြာဩဇာသီးေရာင္းေသာမိန္းမ

၃၂ ဘာ brand ဝတ္ဝတ္ပုံမလာေသာမိန္းမ

၃၃ က်ယ္ေလာင္စြာရယ္၍ရယ္သံကို ေပ၄၀အကြာကၾကားရေသာမိန္းမ

၃၄ ထိုင္ေနလၽွင္ ဗိုက္ေခါက္၅ေခါက္ကကားတာယာကြင္းမ်ားထပ္ထားသလိုအဆီမ်ားလြန္းေသာမိန္းမ

၃၅ တေန႔ ၅ႏွပ္ႏွင့္အထက္စားလြန္းေသာမိန္းမ။?

ေလးစြားျဖင့္

Crd.original writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *