ကိုယ်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဘယ်နိုင်ငံက ပြုလုပ်သလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်

အေထြအေထြဗဟုသုတ

ကိုယ်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဘယ်နိုင်ငံက ပြုလုပ်သလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်

ကိုယ်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို

ဘယ်နိုင်ငံကပြုလုပ်သလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်

ပထမရှေ့ဆုံး(၃)လုံးကိုဖတ်ကြည့်တာနဲ့

သိနိုင်ပါတယ်။

စင်ကာပူကလာတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကုဒ်ဟာ ၈၈၈ဖြစ်ပြီး

ထိုင်ဝမ်ကလာတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကုဒ်က ၄၇၁

ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။

သိထားသင့်တဲ့နိုင်ငံတစ်ချို့ရဲ့ manufacturer

ကုဒ်တွေကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်

ပါတယ်။

000 – 019 GS1 US

020 – 029 Restricted distribution (MO defined)

030 – 039 GS1 US

040 – 049 Restricted distribution (MO defined)

050 – 059 Coupons

060 – 139 GS1 US

200 – 299 Restricted distribution (MO defined)

300 – 379 GS1 France

380 GS1 Bulgaria

383 GS1 Slovenija

385 GS1 Croatia

387 GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina)

400 – 440 GS1 Germany

450 – 459 & 490 – 499 GS1 Japan

460 – 469 GS1 Russia

470 GS1 Kyrgyzstan

471 GS1 Taiwan

474 GS1 Estonia

475 GS1 Latvia

476 GS1 Azerbaijan

477 GS1 Lithuania

478 GS1 Uzbekistan

479 GS1 Sri Lanka

480 GS1 Philippines

481 GS1 Belarus

482 GS1 Ukraine

484 GS1 Moldova

485 GS1 Armenia

486 GS1 Georgia

487 GS1 Kazakstan

489 GS1 Hong Kong

500 – 509 GS1 UK

520 GS1 Greece

528 GS1 Lebanon

529 GS1 Cyprus

530 GS1 Albania

531 GS1 MAC (FYR Macedonia)

535 GS1 Malta

539 GS1 Ireland

540 – 549 GS1 Belgium & Luxembourg

560 GS1 Portugal

569 GS1 Iceland

570 – 579 GS1 Denmark

590 GS1 Poland

594 GS1 Romania

599 GS1 Hungary

600 – 601 GS1 South Africa

603 GS1 Ghana

608 GS1 Bahrain

609 GS1 Mauritius

611 GS1 Morocco

613 GS1 Algeria

616 GS1 Kenya

618 GS1 Ivory Coast

619 GS1 Tunisia

621 GS1 Syria

622 GS1 Egypt

624 GS1 Libya

625 GS1 Jordan

626 GS1 Iran

627 GS1 Kuwait

628 GS1 Saudi Arabia

629 GS1 Emirates

640 – 649 GS1 Finland

690 – 695 GS1 China

700 – 709 GS1 Norway

729 GS1 Israel

730 – 739 GS1 Sweden

740 GS1 Guatemala

741 GS1 El Salvador

742 GS1 Honduras

743 GS1 Nicaragua

744 GS1 Costa Rica

745 GS1 Panama

746 GS1 Republica Dominicana

750 GS1 Mexico

754 – 755 GS1 Canada

759 GS1 Venezuela

760 – 769 GS1 Schweiz, Suisse, Svizzera

770 GS1 Colombia

773 GS1 Uruguay

775 GS1 Peru

777 GS1 Bolivia

779 GS1 Argentina

780 GS1 Chile

784 GS1 Paraguay

786 GS1 Ecuador

789 – 790 GS1 Brasil

800 – 839 GS1 Italy

840 – 849 GS1 Spain

850 GS1 Cuba

858 GS1 Slovakia

859 GS1 Czech

860 GS1 YU (Serbia & Montenegro)

865 GS1 Mongolia

867 GS1 North Korea

868 – 869 GS1 Turkey

870 – 879 GS1 Netherlands

880 GS1 South Korea

884 GS1 Cambodia

885 GS1 Thailand

888 GS1 Singapore

890 GS1 India

893 GS1 Vietnam

899 GS1 Indonesia

900 – 919 GS1 Austria

930 – 939 GS1 Australia

940 – 949 GS1 New Zealand

950 GS1 Global Office

955 GS1 Malaysia

958 GS1 Macau

977 Serial publications (ISSN)

978 – 979 Bookland (ISBN)

980 Refund receipts

981 – 982 Common Currency Coupons

990 – 999 Coupons

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *